La revolució del GA4. Quins avantatges aporta respecte UA?

Amb els canvis recents en el panorama de la privadesa de les dades personals, impulsats pel nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i el progressiu abandonament de les cookies de tercers per part dels navegadors web, és crucial per a les empreses adaptar-se a aquest nou context.

En aquest sentit, la transició a Google Analytics 4 (GA4) es presenta com una solució que respon adequadament a aquestes preocupacions. Amb mesures de privadesa millorades i opcions per al seguiment anònim, GA4 ofereix una alternativa que compleix amb les normatives de privadesa més estrictes, com ara el RGPD. A més, la seva capacitat per adaptar-se al canvi en el paisatge de les cookies, amb una menor dependència de les cookies, permet als usuaris sentir-se més segurs sobre com es recopilen i s'utilitzen les seves dades.

Google Analytics 4 (GA4) no només representa una evolució en l'anàlisi digital, sinó que també ofereix una sèrie de funcionalitats innovadores que satisfan les necessitats específiques dels usuaris moderns:

1. Adaptació al RGPD

Amb l'increment de la consciència sobre la privacitat dels dades, l'adaptació al Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) és essencial per a les empreses. GA4 ofereix eines integrades que faciliten el compliment del RGPD, com ara opcions de consentiment de seguiment i controls de retenció de dades, garantint una gestió de dades més transparent i conforme a les regulacions.

2. Col·lecció d’Events predissenyats

La col·lecció d'events predissenyats de GA4 simplifica el procés de seguiment d'interaccions clau dels usuaris sense la necessitat d'una configuració manual. Això permet als usuaris començar a recopilar dades rellevants de manera immediata, accelerant el temps d'implementació i facilitant una comprensió més ràpida dels comportaments dels usuaris.

3. Parametrització d’events més enllà de categoria, acció, etiqueta

GA4 amplia les opcions de parametrització d'events més enllà de la categoria, l'acció i l'etiqueta, permetent una personalització més gran dels events i una comprensió més profunda dels comportaments dels usuaris. Aquesta flexibilitat en la definició d'events ofereix una visió més detallada i precisa de les interaccions dels usuaris amb el teu lloc web o aplicació.

4. Creació d’informes personalitzats

Amb GA4, la creació d'informes personalitzats és més accessible que mai. Els usuaris poden configurar informes personalitzats que s'ajustin exactament a les seves necessitats i objectius empresarials, proporcionant insights específics i accionables per optimitzar les estratègies de màrqueting i millorar la experiència de l'usuari.

5. Dades de llocs web i app unificades

Un dels grans avantatges de GA4 és la capacitat de reunir dades de llocs web i aplicacions en una sola plataforma. Això permet als usuaris obtenir una visió unificada del comportament dels usuaris en tots els canals, facilitant una comprensió holística de l'experiència dels usuaris i la eficàcia de les campanyes de màrqueting.

6. Funcions predictives

GA4 va més enllà de l'anàlisi retrospectiva i ofereix funcions predictives que ajuden a anticipar el comportament dels usuaris i identificar tendències emergents. Aquesta capacitat predictiva permet als usuaris adaptar les seves estratègies de màrqueting de manera proactiva i prendre decisions basades en dades en temps real.

7. Funció de cerca IA avançada

La funció de cerca IA avançada de GA4 proporciona una manera més eficient i precisa de trobar informació rellevant dins de les teves dades d'anàlisi. Aquesta característica utilitza algorismes d'intel·ligència artificial per oferir resultats de cerca més rellevants i significatius, accelerant el procés d'obtenció de insights i facilitant la presa de decisions informades.

Amb aquests avantatges integrats, Google Analytics 4 (GA4) emergeix com una eina indispensable per a les empreses que busquen no només comprendre el comportament dels usuaris, sinó també adaptar-se a les demandes en constant evolució del mercat i les regulacions de privacitat de dades.

L'equip d'experts en SEO i disseny web d'adn digital agency estem al dia de les útlimes actualitzacions de Google per oferir el millor servei als nostres clients.